06 533 014 19 info@boekhoudmannetje.nl
Eenvoudig, flexibel en goedkoop Meld je aan
Vanaf €100,- Starter & ZZP
Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Eén op de 3 zzp’ers dekt de risico’s zelf. De kosten van een juridisch geschil kunnen hoog oplopen. Zeker voor een zelfstandig ondernemer kunnen deze kosten er flink inhakken. Toch geeft 33% van de zzp’ers aan niet te beschikken over een zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Als belangrijkste reden hiervoor geeft men de hoge kosten aan. Een groot deel (27,6%) geeft ook aan niet over de verzekering te beschikken omdat zij dit risico op een andere manier hebben gedekt, bijvoorbeeld via een eigen buffer of via de partner. Zzp’ers die niet van plan zijn een rechtsbijstandverzekering af te sluiten geven in 14,2 procent van de gevallen ook aan dat zij deze verzekering niet nodig vinden. Van de zzp’ers die wel overwegen de verzekering af te sluiten zegt 26,3 procent hier gewoonweg nog niet aan toe te zijn gekomen.

Gezien de impact op je bedrijf en de hoge kosten is het belangrijk dat zzp’ers zich hier bewust van zijn en een bewuste afweging maken dit risico wel of niet te verzekeren.

terug naar vorige pagina
Core Warning:PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php70/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so' - libpng16.so.16: cannot open shared object file: No such file or directory